RFID

RFID - Radio-frequency identification

Vi har stor erfaring med løsninger som baserer sig på RFID teknologi. Vi har leveret flere løsninger indenfor lagerstyring, sporbarhed og datafangst som benytter sig af RFID.

RFID er et alternativ til den traditionelle stregkode der muliggør trådløs scanning af flere varer på enn gang. Man placerer ofte en chip på hver enkelt vare eller palle som det derefter er muligt via radio at aflæse. RFID bruges gerne i samarbejde med stregkoder og det er oftest et ønske om at optimere forretningsprocesser eller skabe fuld sporbarhed i hele virksomhedens supply-chain som afgør om man vil bruge RFID.

Hvad er RFID?
RFID-tag eller RFID-chip er meget små radio-chips som kan aflæses trådløst via radio. Chippen indeholder informationer som på ganske få millisekunder kan scannes og aflæses af en RFID-læser. Fordelen ved RFID fremfor stregkoder er muligheden for af aflæse mange objekter på een gang, fremfor at skulle skanne hvert enkelt produkt. Det er i dag også muligt at implementere en RFID chip i etiketter og produktes designs således at chippen stort set er usynlig. En RFID-chip kan også indeholde mere data end en traditionel stregkode, og man kan få RFID-chips som man trådløst også kan skrive data til og ikke kun aflæse data.

RFID vs Stregkoder
RFID-teknologien er ikke bedre end stregkoden og vice versa. Det er vigtigt at slå fast at der er tale to forskellige teknologier der har forskellige anvendelsesmuligheder og forskellige fordele og ulemper, som dog til tider overlapper hinanden.

En stregkode skal scannes med en stregkodescanner for at aflæse den, men med RFID-teknologi kan RFID-taggen aflæses trådløst. Den læsbare afstand af en RFID-chip varierer alt afhængig af typen. Nogle kan læses på helt op til 100 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på nogle få cm.

Overordnet kan det siges, at jo højere frekvens, jo længere læseafstand kan der opnås. Det skal dog siges at det bliver vanskeligere at aflæse en RFID-chip jo større afstand som læses fra da radiobølgerne nemmere bliver forstyrret af omgivelserne. Det gælder altså om at være meget grundig i sine overvejelser omkring krav til den løsning man ønsker inden man vælger teknologi.

Ring til os og få en uforpligtende snak